Strona główna

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu w obecnej strukturze i formie funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy - miasto Grudziądz - miasta na prawach powiatu.

Siedzibą Domu jest miasto Grudziądz 86-300, ul. Parkowa 12, tel. 56 45 175 20, fax. 56 45 175 40

Dom Pomocy Społecznej w Grudziadzu prowadzi działalność w obiektach:

 1. przy u. Parkowej 12, tel. 56 45 175 20, fax 56 45 175 40
 2. przy ul. Armii Krajowej 39, tel. 56 45 177 12, 56 45 177 10
 3. przy ul. Nadgórnej 30/32, tel. 56 45 176 20
 4. przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4, tel. 56 46 379 50, fax 56 46 382 80

 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest skierowana do:

 1. osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
 2. mieszkańców Grudziądza, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest przeznaczony dla 412 mieszkańców:

 1. 216 osób przewlekle psychicznie chorych (obiekt przy ul. Parkowej 12 - dla 170 osób i obiekt przy ul. Armii Krajowej 39 - dla 46 osób),
 2. 196 osób przewlekle somatycznie chorych (obiekt przy ul. Nadgórnej 30/32 - dla 137 osób i obiekt przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4 - 59 osób).

Dom przeznaczony jest również dla osób przebywających w mieszkaniach chronionych (obiekt przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4 i Nadgórnej 30/32).

Przedmiotem działalności Domu jest:

 1. świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 2. przygotowanie osób przebywających w mieszkaniach chronionych do prowadzenia samodzielnego życia, zastępowanie pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

MISJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Działalność naszą kierujemy do osób, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne decydują się na zamieszkanie w naszym Domu.
 2. Mieszkańcom naszym zapewniamy:
  • poszanowanie godności osobistej,
  • poczucia bycia osobą ważną i potrzebną,
  • poczucia niezależności,
  • poczucia intymności,
  • poczucia bezpieczeństwa.
 3. Współpracujemy z mieszkańcami traktując ich indywidualnie i podmiotowo, dając możliwość do współdecydowania, szczególnie w zakresie funkcjonowania Domu.
 4. Świadczymy wysoki poziom usług, tworzymy miłą i ciepłą atmosferę, poprzez zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry.
 5. Zapewniamy usługi:
  • bytowe,
  • opiekuńcze,
  • wspomagające,
  • w zakresie potrzeb zdrowotnych,
  • rehabilitacyjne,
  • terapii zajęciowej,
  • kulturalno - oświatowe,
  • pralnicze
 6. Zapewniamy całodobowe wyżywienie w ruchomym czasie spożycia posiłków z uwzględnieniem diet.
 7. Gwarantujemy tolerancję wyznaniową i poglądową.
 8. Integrujemy się ze środowiskiem lokalnym.
 9. W Domu zamieszkują osoby niepełnosprawne fizycznie i przewlekle psychicznie chore.

 

 

Poprawiono: środa, 24, czerwiec 2020 08:05

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.